Zdeněk Šálek

česká, 1931 - 2010

Nahrávám...

Životopis

Český novinář, sportovní reportér, autor několika knížek o sportu. Pochází z dvojčat, jeho bratrem je Jaroslav Šálek. Vystudoval v Praze na libeňském gymnáziu.
V roce 1964 nastoupil jako redaktor do Pionýrských novin a má zásluhu na založení časopisu Sedmička pionýrů. O čtyři roky později nastoupil do redakce časopisu Mladý svět jako sportovní redaktor. Později se stal redaktorem novin Československý sport (dnes Sport).

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_%C5%A0%C3%A1lek

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968