Zdeněk Petráň

česká, 1953

Nahrávám...

Životopis

Vystudoval lékařskou fakultu na Univerzitě Karlově v Hradci Králové a svou hlavní profesí je lékař-specialista, vedoucí oddělení endoskopických metod ve zdravotnickém zařízení Centromed-Poliklinika Budějovická v Praze.
Od roku 1990 zároveň pracuje jako numismatik v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře. V rámci numismatiky se věnuje především problematice starověkého římského mincovnictví a otázkám okolo počátků ražby nejstarších českých mincí. Na tato témata publikoval téměř 100 odborných statí.
Pro sběratele římských mincí vypracoval Z. Petráň (spolu s J. Fridrichovským) numismatický přehled Mince císařského Říma (Praha 1993), své názory na české mincovnictví 10. století uvedl v publikacích První české mince (Praha 1998) a Slavníkovci - mýtus českého dějepisectví (spolu M. Lutovským, Libri, 2004, 2. vydání 2005).
S nakladatelstvím Libri spolupracuje prakticky od jeho počátků, nejprve zde vydal titul Encyklopedie české numismatiky (s P. Radoměrským, 1996) a se stejným spoluautorem následně pro Libri připravil Ilustrovanou encyklopedii české, moravské a slezské numismatiky (2001, 2. vydání 2006), která se stala normativní příručkou ve svém oboru. V letošním roce pak vydal Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí (spolu s J. Fridrichovským, 2008). Zároveň působí jako externí konzultant, s jehož pomocí Libri vydala k 10. výročí pamětní medaili (jejím autorem je Michal Vitanovský) a také ve spolupráci s Českou numismatickou společností doporučil Libri a podílel se na vydání publikace K. Kurze Antická numismatika.
Zdeněk Petráň je dlouholetým členem výboru České numismatické společnosti a od roku 1993 předsedou pražské pobočky této společnosti, dále členem redakční rady Numismatických listů a Numismatického sborníku.
Mimo historie a numismatiky se také dlouhodobě věnuje vážné hudbě (od roku 1988 působí jako varhaník Královské kanonie premonstrátů na Strahově) a aktivnímu horolezectví – je ale i autorem nejnovějšího horolezeckého průvodce Prachovských skal (2007). V současné době pro Libri připravuje spolu s L. Polanským z Národního muzea v Praze rukopis o "záhadné" české kněžně Emmě.

Zdroj životopisu: Libri.cz

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015