Zdeněk Měřínský

česká, 1948 - 2016 statistiky

Nahrávám...

Životopis

* 1967-1972 studium na katedře prehistorie FF UJEP (dnes Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) v Brně, obor etnografie - prehistorie

Diplomová práce: Zaniklé osady na panství kláštera v Oslavanech

* 1975 PhDr.
* 1988 CSc.
* 1996 Doc.
* 2000 Prof.
* 1972-1974 Katedra prehistorie FF UJEP v Brně (asistent)
* 1974-1989 Archeologický ústav ČSAV v Brně (odborný pracovník do r.1988, vědecký pracovník)
* 1989-1992 Moravské zemské muzeum v Brně (vedoucí historicko-archeologického oddělení, vědecký pracovník Archeologického ústavu 1991-1992)
* 1992-1995 Historický ústav FF MU v Brně (odborný asistent)
* 1995 Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně (odborný asistent, docent od 1996, vedoucí ústavu od 4.1.1999)

Zdroj životopisu: wikipedie

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Charles Bukowski

1920 - 1994
Karel Čapek

1890 - 1938