Koupit knihy

Zdeněk Madar

česká, 1929 - 2007


Nahrávám...

Životopis

Doc. JUDr. Zdeněk Madar, Dr Sc. byl absolventem právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Věnoval se výzkumné a vědecké práci zejména v oblasti správního práva a práva životního prostředí. Jeho hlavním pracovištěm byl Ústav státu a práva ČSAV, současně byl docentem správního práva a práva životního prostředí na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval studium na Institut d’études européennes v Torinu (1965 Diplome d’études européennes, 1967 Diplome d’études supérieures européennes).
Docent Madar patřil k zakladatelům nového právnického oboru – práva životního prostředí, které chápal jako specifi ckou oblast správního práva, jejíž význam bude v příštím období v souvislosti s rozvojem výroby a techniky narůstat.
Podílel se na vzniku prvních studií z tohoto oboru a postupně zpracoval i některé učebnice životního prostředí v České republice (VŠAP, Praha 2003).
Přednášel na univerzitách většiny evropských států.
Doc. JUDr. Zdeněk Madar, DrSc. byl dlouholetým členem několika mezinárodních organizací (International Council for Environmental Law, Commission for Evironmental Law), expertem Světové zdravotnické organizace a International Union for Conservation of Natur and Natural Resources, autorem několika desítek knižních publikací, řady odborných statí a článků v periodickém tisku, vedoucím redaktorem několika vydání Právnického slovníku a tří vydání Slovníku českého práva, soudcem International Court for Environmental Arbitration and Consolidation se sídlem v Mexico City. Byl nositelem mezinárodní ceny Elisabeth Haub za zásluhy o rozvoj práva životního prostředí (Brusel 1990) a dalších vyznamenání.
Docent Madar patřil k předním českým právním encyklopedistům. Osvědčil
se jako vedoucí redaktor Slovníku českého práva, který vydávalo opakovaně
nakladatelství Linde, ale i jako spoluautor Encyklopedie českých právních defi nic, ojedinělého projektu, který realizoval s JUDr. Janou Madarovou (VŠAP, Praha 2004).(zdroj životopisu: http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/73.pdf)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.