Koupit knihy

Zdeněk Leppin

česká, 1932


Nahrávám...

Životopis

Po maturitě na gymnáziu v Praze – Londýnské ulici vystudoval (1950–54) filozofii a historii na FF UK. Od r. 1954 působil v ČSAV; nejprve na katedře dialektického a historického materialismu, od r. 1958 ve FÚ. V r. 1975 za sílících tlaků tzv. normalizace ČSAV opustil a pracoval v hospodářském aparátu Výrobního družstva Směr, odkud odešel (1992) do důchodu.
Na FÚ obhájil v r. 1963 kandidátskou práci K některým nejobecnějším předpokladům řešení otázky specifiky vědecké historiografie, v níž poukázal na určitou míru oprávněnosti charakterizace historických věd jako věd idiografických (W. Windelband, H. Rickert, J. Popelová). V několika dalších pracích se snažil o rehabilitaci filozofické problematiky hodnot a norem a proti tehdy oficiálním objektivistickým výkladům zdůraznil subjektivní stránku těchto kategorií a odlišnost procesu poznání a hodnocení. Po odchodu z FÚ ve svém oboru již aktivně nepracoval.(zdroj životopisu: https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/lepin.html)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882