Zdeněk Kriebel

česká, 1911 - 1989

Nahrávám...

Životopis

Zdeněk Kriebel se před 100 lety narodil v Brně (29. 4. 1911), v Brně vystudoval reálné gymnázium i právnickou fakultu na Masarykově univerzitě, v Brně zahájil pracovní kariéru advokátního koncipienta. Od roku 1939 působil v téže pozici v Praze, poté se stal právním a administrativním úředníkem a obhájcem, až v roce 1956 se začal profesně věnovat literatuře. Od roku 1956 pracoval osm let ve Státním nakladatelství dětské knihy jako redaktor a byl také tajemníkem Kruhu přátel dětské knihy. V roce 1963 se vrátil do Brna, kde začal pracovat na pozici redaktora brněnského literárního oddělení Československého rozhlasu a s rozhlasem externě spolupracoval i po svém penzionování na začátku sedmdesátých let. V Brně žil až do své smrti (28. 12. 1989).

Zdroj životopisu: http://duha.mzk.cz/clanky/basnik-pro-dvoji-publikum