Zdeněk Kalista

česká, 1900 - 1982

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Zdeněk Kalista (22. červenec 1900 Benátky nad Jizerou – 17. červen 1982 Praha) byl český historik, básník, literární kritik, editor a překladatel.

Svá díla zpočátku podepisoval též jako Z. V. Kalista. V letech 1924–1939 a 1945–1948 působil na Univerzitě Karlově v Praze nejprve jako asistent historického semináře, od roku 1932 jako docent. Stal se jednou z obětí politických procesů, v roce 1951 byl odsouzen na 15 let. V roce 1960 byl propuštěn a odešel do penze. V roce 1966 rehabilitován. V tomto období psal lektorské posudky pro různá nakladatelství a věnoval se překladatelské práci. V letech 1968-69 přednášel jako mimořádný profesor na UK.

V letech 1921–1923 byl místopředsedou Literární skupiny, od roku 1928 členem výboru Kruhu českých spisovatelů.

Publikoval v celé řadě českých i zahraničních literárních a historických periodik (Host, Cesta, Červen, Kmen, Orfeus, Apolon, Český časopis historický, Památky archeologické, Filozofická revue, Lidová demokracie, Obroda, Arch, Literární listy, Romboid, Sešity). Jako autor hesel se podílel i na Masarykově slovníku naučném.

Byl žákem Josefa Pekaře.

Svým historickým dílem se zasloužil o znovuobnovený zájem o české baroko: Z legend českého baroka (1934), České baroko (1941), Tvář baroka (1982).

Překládal převážně z francouzské literatury (Guillaume Apollinaire, Jules Romains).

Zdroj životopisu: česká wikipedie

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882