Zdeněk Fišera

česká, 1954

Nahrávám...

Životopis

Od mládí se věnuje středověké historii; zpočátku jen hradům, později i dalším historickým památkám, mj. středověkým strážním stavbám a lokalitám. V letech 1969–72 absolvoval Odborné železniční učiliště v Kořenově, do roku 2002 zaměstnanec Českých drah v Jilemnici. Ženatý od roku 1991, bezdětný. V letech 2000–04 pracoval pro Národní památkový ústav při zpracování některých okresů pro Státní archeologický seznam. Roku 1988 založil Klub přátel historie "Transsaltum"; v Jilemnici, jehož je předsedou. Roku 1999 se podílel na založení občanského sdružení Nístějka – sdružení na záchranu hradu. Zakládající člen Klubu Augusta Sedláčka a amatérský člen České archeologické společnosti.

Od roku 2003 se plně věnuje publikační činnosti. Nehledě na články je autorem pěti knih, které s výjimkou první (Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku) vydalo nakladatelství Libri: Skalní hrady zemí Koruny české (2004), Jeskynní hrady střední Evropy (2005), Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2006) a Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2007), na dalších čtyřech knihách se podílel jako spoluautor (mj. Encyklopedie českých tvrzí z nakladatelství Argo či podíl na knize o Krkonoších v nakladatelství Baset). V současné době dokončuje ve spolupráci s ing. arch. Karlem Kibicem dvousvazkovou encyklopedii Historické radnice Čech, Moravy a Slezska (2009–10).

Zdroj životopisu: http://www.libri.cz/autori.php?autor=161

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968