Koupit knihy

Zdeněk Doubek

česká, 1934


Nahrávám...

Životopis

Královéhradecký rodák Zdeněk Doubek po 64 let podrobně sleduje historii města Hradce Králové a své celoživotní bádání koncem roku 2009 završil vydáním velice úspěšné publikace Starý Hradec Králové dům od domu podrobně zachycující život ve městě, mnohdy až do 16. století. Obsáhlá kniha uceleně mapuje dostupnou historii 213 domů na Velkém náměstí a v jeho okolí, tedy v nejstarší části města.

Svou badatelskou činnost Zdeněk Doubek zaměřoval a zaměřuje také na ostatní části Hradce Králové, jeho obsáhlé archivy a znalosti využívají jak média, tak i památkáři a historici. Je spoluautorem řady dalších publikací a autorem více než tisíce drobných článků o historii a životě ve městě a v jeho okolí, jeho další celoživotní láskou je fotografie. „Objevovat historii starého Hradce Králové byla krásná práce a moc rád na ni vzpomínám. Žádná činnost však nemůže být vyčerpávající, a tak má kdokoliv možnost v mém bádání pokračovat,“ říká skromně Zdeněk Doubek.

Kromě obdivuhodných znalostí historie proslul Zdeněk Doubek také jako vynikající znalec minerálů a byl zakladatelem a vůdčí osobností odborníky uznávaného Geologického klubu v Hradci Králové. S ním procestoval velký kus světa, vlastní rozsáhlou mineralogickou sbírku, publikoval řadu odborných článků. I když by se každým ze svých koníčků dobře uživil, po celý život zůstal věrný svému občanskému povolání kuchaře a cukráře, které stejně jako své koníčky vykonával poctivě a zodpovědně.(zdroj životopisu: http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/laureati-vyrocni)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905