Zbyněk Roček

česká, 1945 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Doc. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc., (* 1945) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor zeměpis-biologie. Na této fakultě působí na katedře zoologie, přednáší předměty související s vývojovou morfologií živočichů. V laboratoři paleobiologie Geologického ústavu AV ČR se zabývá evolucí obojživelník a systematikou třetihorních plazů. Za rok 2002 mu byla udělena cena Českého literárního fondu za knihu „Historie obratlovců“.

Zdroj životopisu: http://www.vesmir.cz/autor/doc-rndr-zbynek-rocek-csc

Populární autoři:

Jan Werich

1905 - 1980
Eduard Petiška

1924 - 1987