Koupit knihy

Wilhelmine von Preußen

Bedřiška Žofie Vilemína Pruská · Vilemína Pruská pseudonymy

německá, 1709 - 1758


Nahrávám...

Životopis

Celým jménem Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen, byla rodem pruská princezna a sňatkem bayreuthská markraběnka.

Narodila se jako nejstarší ze čtrnácti dětí pruského krále Fridricha Viléma I. a jeho manželky Žofie Dorotey Hannoverské, dcery budoucího britského krále Jiřího Ludvíka Brunšvicko-Lüneburského a jeho zapuzené manželky Žofie Dorotey z Celle. Jejím bratrem byl pruský král Fridrich Veliký, jednou ze sester švédská královna Luisa Ulrika Pruská.

Vilemína byla intelektuálně založená, se zájmem o umění, hudbu, literaturu. Provdána byla za bayreuthského markraběte Fridricha III. Aktívně se podílela na modernizaci země. Její dvůr zahájil epochu rokoka v Bayreuthu. Tamní palác se stal svéráznou miniaturou Versailles. Jinak málo významný dvůr se mohl blýskat návštěvami Fridricha Velikého či osvícenských filosofů, m.j. Voltaira, což mu dodávalo značné prestiže. Markraběnka dbala i o zájmy své země, což bylo zřetelné za slezských válek v letech 1742-1744, kdy aktivně bránila své majetky, aby se nestaly předmětem pruské politiky, která Bayreuthu nepřinesla žádný užitek. Za sedmileté války se aktivně účastnila diplomacie, působíc jako oči a uši svého bratra Fridricha Velikého v jižním Německu až do své smrti v roce 1758.(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Carl Sagan

1934 - 1996