Koupit knihy

Walter Radl

německá, 1940


Nahrávám...

Životopis

Walter Radl, vystudoval filozofii, teologii a historii v Innsbrucku a Bonn. V letech 1968-1970 se připravoval na post gymnasiálního učitele v Düsseldorfu v oboru náboženství a historie, v letech 1970-1984 působil jako pomocná vědecká síla, popř. vědecký asistent na Ruhr-Universität Bochum, v roce 1974 promoval na doktora teologie, v roce 1980 se habilitoval a působil jako soukromný docent v Bochumi, přednášející na universitě v Dortmundu, od roku 1984 je profesor novozákonní exegeze na universitě v Augsburgu.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968