Vojtěch Kotecký

česká, 1974

Nahrávám...

Životopis

Mgr. Vojtěch Kotecký (* 1974) je český zoolog, publicista a ochránce životního prostředí. Je ženatý.

Vystudoval systematickou biologii a zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Pracoval v občanském sdružení Hnutí DUHA. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Rady surovinové politiky ministerstva průmyslu. Rok předsedal Friends of the Earth Europe, federaci ekologických organizací z třiceti zemí celého kontinentu.

Publikoval řadu článků týkající se ochrany přírody a ekologické politiky (např. Vesmír, Literární noviny, Sedmá generace, Mf Dnes, Hospodářské noviny).

V červnu 2007 mu Martin Bursík udělil Cenu ministra životního prostředí „za významný přínos prosazování věcnosti a odbornosti do veřejné debaty o ochraně životního prostředí“.

Zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Koteck%C3%BD

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994