Koupit knihy

Vojtech Dangl

slovenská, 1937 - 2018


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Vojtech Dangl, CSc sa narodil 15. apríla 1937 v Šahách, kde aj absolvoval základné
a stredoškolské štúdiá (maturoval v roku 1955). Potom krátku dobu študoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe, odkiaľ prešiel na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity, kde študoval históriu a filozofiu. Po skončení štúdií v roku 1962 nastúpil do Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde pôsobil ako odborný pracovník. V rokoch 1965 až 1970 pracoval v Slovenskom pamiatkovom ústave. Najdlhšie obdobie strávil vo Vojenskom historickom ústave, kde pracoval do roku 2004. V súčasnosti je spolupracovníkom Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Popri tom zastával funkciu riaditeľa Odboru vojensko-historických výskumov a od roku 1999 je predsedom vedeckej rady VHÚ. Je tiež členom Slovenskej historickej spoločnosti a Slovensko-maďarskej historickej komisie.
Jeho publikačná činnosť je pomerne bohatá, okrem monografií publikoval aj množstvo odborných článkov v časopisoch (Historická revue, Historický časopis, Krásy Slovenska, Nové Slovo,...) a vedeckých štúdií. Prvou publikáciou, ktorú vydal, bola monografia Kalište (1967), neskôr nasledovali ďalšie práce – Čierny orol (1970) a Krompachy (1976). Svoj hlavný záujem však sústredil na vojenské dejiny Slovenska od najstarších dôb po moderný novovek. K tejto téme vydal niekoľko úspešných kníh – Slávni vojvodcovia (1981), Bitky a bojiská (1984), Slovensko vo víre stavovských povstaní (1986), ktoré boli adresované hlavne mladým čitateľom. Je však aj spoluautorom takých diel, ako sú Vojenské dejiny Československa II. (1986), Bethlen proti Habsburkům (1994) a Vojenské dejiny Slovenska II. – III. (1995-96). Poslednými jeho prácami sú dve knihy so spoločným názvom Bitky a bojiská v našich dejinách (2005 a 2007).
Dr. V. Dangl je predovšetkým autorom literatúry faktu. Výsledky svojich vedeckých výskumov dokáže pretaviť do populárnej, pútavej formy, príťažlivej pre široký okruh čitateľov.(zdroj životopisu: Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.