Koupit knihy

Vojen Syrovátka

česká, 1940


Nahrávám...

Životopis

Vojen Syrovátka se narodil 8. března 1940 v Praze. Jeho otec Václav Syrovátka byl aktivním členem protifašistického odboje a po roce 1948 se zapojil do akcí zaměřených proti komunistickému režimu. Za to byl odsouzen a jako politický vězeň strávil v různých pracovních táborech a věznicích čtrnáct let. Dospívající Vojen absenci otce v rodině silně cítil. Pomohlo mu, že v šestnácti letech začal chodit do evangelického sboru v Praze-Dejvicích. Našel tam přátele a víra ho začala zajímat. Vyučil se elektromontérem. Při práci vystudoval večerní gymnázium a poté byl přijat na Evangelickou bohosloveckou fakultu Univerzity Karlovy. Stálo ho to velké úsilí, protože mu na pracovišti coby synovi politického vězně čtyři roky odmítali dát ke studiu doporučení, což bylo za socialismu pro přijetí na vysokou školu nezbytnou podmínkou. V sedmdesátých letech působil jako farář v Rumburku a dalších okresech bývalých Sudet. Podepsal Chartu 77, stýkal se s disidenty. Byl často vyslýchán Státní bezpečností. Po roce 1989 spoluzakládal Občanské fórum v Rumburku. Pracoval v dozorčí radě Diakonie a zasloužil se o vybudování střediska pro seniory ve Dvoře Králové. Stal se jednou z nejuznávanějších osobností Českobratrské církve evangelické. Od roku 2010 působí jako farář ve Vilémově.(zdroj životopisu: https://www.pametnaroda.cz/cs/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.