Vlastimil Styblík

česká, 1926

Nahrávám...

Životopis

Styblík, Vlastimil (27.10.1926), český jazykovědec, pedagog, učitel českého jazyka, dlouholetý redaktor časopisu ČJL; metodik a autor řady učebnic, cvičebnic a metodických příruček pro základní školy, účastník řady kolektivních děl; kmenový autor SPN, od r.1954 výzkumný pracovník, později vedoucí oddělení českého jazyka Výzkumného ústavu pedagogického. Bibl.: Přehledná mluvnice češtiny pro ZŠ (spolu s M. Čechovou, Z. Hlavsou a A. Tejnorem). Fortuna, Praha 1992; Komplexní jazykové rozbory (spolu s M.Čechovou, F. Danešem, M. Dokulilem, K. Hausenblasem a J. Hrbáčkem). SPN, Praha 1992; Přijímací zkoušky na střední školy-český jazyk a literatura (spolu s F. Brožem, P. Tomíčkovou a I. Pelichovským). SPN, Praha 2002.

Zdroj životopisu: kcjl.modry.cz/studenti/slovnik/Styblik%20Vlastimil.doc

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905