Vlasta Švejdová

česká, 1946

Nahrávám...

Životopis

Narodila jsem se 22.7.1946 v Brně. Vystudovala jsem Střední uměleckoprůmyslovou školu/ 1960-1964/ obor drobný umělecký průmysl-loutkářství a hračky u prof. Karla Langra.

Na počátku své umělecké dráhy jsem se věnovala novinové ilustraci a především psaní krátkých příběhů a pohádek, které jsem ilustrovala./ Rovnost/.Byla jsem plná humoru a velice rychle jsem se stala kmenovou autorkou časopisu DIKOBRAZ.

V osmdesátých letech jsem spolupracovala s Filmovým studiem Barandov a vytvořila 7 kreslených filmů. Film Matka? získal první cenu na filmovém festivalu Červeného kříže a Červeného půlměsíce ve Varně roku 1983. Pro Zlínské filmové studio jsem vytvořila film „O křečkovi.“ V devadesátých letech jsem pro televizi v Brně se stala výtvarnicí pro pohádku O bojácném Floriánkovi.

Napsala a nakreslila jsem dvě knížky pro děti: „Kaštánek“ a „Na hradě už nestraší.“ Ilustrovala jsem 100 knížek převážně pro děti. Bylo mi ctí ilustrovat mnoho učebnic. Také radostí pro mne bylo ilustrovat CD pro gramofonové závody, bylo to 35 titulů.

V současné době se věnuji převážně olejomalbě a perokresbě. Tato tvorba je určená spíše dospělým. Ale pro děti, díky Bohu stále je nějaká hezká kniha přichystaná . Jsem nositelkou ceny Pohádkový zvoneček.

Mám dvě dcery dva syny, pět vnuček a jednoho vnoučka.

Zdroj životopisu: http://www.vlastasvejdova.cz/vlasta-svejdova/?page=3

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976