Vladimír Vokolek

česká, 1913 - 1988

Nahrávám...

Životopis

Vladimír Vokolek (1. ledna 1913, Pardubice – 23. července 1988, Ústí nad Labem) byl český meditativní básník, prozaik a esejista, poválečný představitel tzv. spirituální poezie.

Narodil se v rodině Václava Vokolka, majitele pardubické tiskárny, která ve 30. letech proslula mimo jiné vydáváním uměleckých tisků katolických autorů, jako byli např. J. Deml, J. Zahradníček či B. Reynek. Vladimír měl dva bratry: Vojmír (1910 - 2001) byl výtvarník, Vlastimil převzal otcovu tiskárnu. Po maturitě na gymnáziu roku 1933 se Vladimír zapsal ke studiu jazyků a filosofie na FF UK. Studia nedokončil a po uzavření vysokých škol roku 1939 se vrátil do Pardubic. V letech 1945 - 46 absolvoval knihovnický kurs a od roku 1946 působil jako ředitel okresní knihovny v Děčíně. Roku 1949 byl ovšem z této funkce odvolán a v roce 1954 byl donucen z knihovny odejít. Živil se tedy jako učitel základní školy v Děčíně, poté jako redaktor časopisu Dialog v Ústí nad Labem. Po jeho zákazu v roce 1970 byl až do roku 1973, kdy odešel do důchodu, bez trvalého zaměstnání.

Jeho syn Václav Vokolek (narozen 1947 v Děčíně) je prozaik a básník, autor vizuální poezie.

Zdroj životopisu: česká wikipedie