Koupit knihy

Vladimír Úlehla

česká, 1926 - 2017


Nahrávám...

Životopis

Vladimír Úlehla se narodil 18. ledna 1926 v Praze. Vystudoval češtinu a filosofii pro učitelství na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Zemřel 29. června 2017 v Jičíně

Jeho aktivní zájem o regionální historii spadá na počátek devadesátých let, kdy v rámci činnosti Komise pro analýzu let 1969 a 1970 zpracoval rozsáhlý archivní materiál o počátcích normalizace na Jičínsku. Poté zaměřil svou pozornost na dějiny Jičína v druhé polovině 19. století a v prvních desetiletích 20. století, kterým se věnuje dodnes a v této oblasti je veřejností všeobecně pokládán za největšího odborníka. Výsledkem jeho dlouholeté pečlivé práce v archivech a muzejních knihovnách jsou kromě několika rozsáhlejších studií též desítky odborně-popularizujících článků, které si pro svou čtivost získaly velký okruh zájemců. Úlehlova monografie Jičín na konci 19. století, vydaná v roce 2006, byla ve velmi krátké době rozebrána. Hlubokého respektu se Úlehlově práci dostalo rovněž ze strany odborníků, kteří s panem profesorem konzultují texty svých odborných statí.

Vedle Úlehlova přínosu pro regionální historiografii bychom chtěli rovněž vzpomenout jeho podíl na záchraně významné raně barokní památky, valdštejnské lodžie, kdy se jako člen občanského sdružení Lodžie v druhé polovině devadesátých let veřejně postavil proti myšlence vybudování zábavního parku. Jeho nápadem bylo zapojit širokou veřejnost do záchrany poustevny v Libosadě a umožnit tak Jičíňákům prokázat jejich zájem o obnovu tohoto starého magického místa, k němuž po několik generací tradičně směřovaly na svých vycházkách rodiny s dětmi. Prof. Úlehla zorganizoval finanční sbírku, jednal se zástupci města, památkáři, sháněl řemeslníky a v roce 2000 spolu s přáteli z o.s. Lodžie dovedl rekonstrukci grotty s poustevnou do zdárného konce.

Pro svou rozvážnost, životní moudrost a noblesní vystupování se, možná proti své vůli, stal všeobecně uznávanou morální autoritou.(zdroj životopisu: http://www.jicinskabeseda.cz/jicinska-pecet/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: