Vladimír Suchánek

česká, 1949

Nahrávám...

Životopis

Narodil jsem se 28.6.1949 v Turnově (okr.Semily). Po absolvování SPŠS (1964-68) a základní vojenské služby (1968-70), nastupuji jako asistent režie a produkce ve Filmovém studiu Barrandov. Po několika neúspěšných pokusech o přijetí na FAMU (1971-73, obor filmová režie) jsem v r.1974 přijat, ale pod podmínkou, že využiji nabídky v náborovém programu výměny studentů na studijní pobyt v SSSR, kde jsem složil zkoušky na Všesvazový státní institut kinematografie (VGIK) v Moskvě a začal studovat obor filmová a televizní režie u prof. A.M. Zguridiho.VGIK jsem absolvoval v r.1980 státními zkouškami, obhajobou diplomní tvůrčí práce: hraného autorského poetického středometrážního filmu »RUBIKON« a obhajobou diplomní písemné teoreticko-historické práce: »Rubikon: teoretické a tvůrčí aspekty autorské práce filmového režiséra.«

V témže roce (1980) se vracím do ČSSR. Všechny pokusy o získání zaměstnání v oboru narážejí na nezájem vedoucích pracovníků jak Čs.filmu, tak ČST (Dr.Purš, Dr.Pixa, Dr.Steiner, Dr.Zelenka). Začínám jako pomocný režisér, tlumočník a občas i režisér bez pracovního poměru v tzv. svobodném povolání. Natáčím několik dokumentů a poetických dokumentárních esejí ve FS Gottwaldov a v Krátkém filmu Praha. Pro mé neskrývané náboženské přesvědčení a pro aktivitu v této oblasti se pro mě stává hraný film uzavřenou oblastí tvorby. V r.1985 spoluzakládám v Olomouci ilegální křesťanské Videostudio Velehrad, ve kterém vytvářím jako scénárista a režisér řadu dokumentárních a hraných středometrážních a celovečerních filmů. Od r.1986 už nemohu ve filmu pracovat vůbec. Pracuji příležitostně jako prodavač novin, domovník u OPBH, a v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci jako samostatný referent (s možností věnovat se scénáristice a filmové režii).

V letech 1986-1989 absolvuji ilegální bytový kurs »Teologie Agapé« (katolická dogmatika) u prof.ThDr.P.Josefa Zvěřiny. Zároveň v této době organizuji ilegální bytové kursy uměleckého vzdělávání, ve kterých přednáším na téma „Duchovní aspekty svobody v uměleckém díle“ a „Problematika filmového díla jako uměleckého jevu“. Publikuji v samizdatu a točím filmy ve Videostudiu Velehrad. Od poloviny r.1987 je součástí této činnosti i ilegální křesťanský filmový klubový seminář: »Filmové umělecké dílo jako mystagogie«, který s přestávkami organizuji a vedu dodnes.

Po změně společensko-politického systému v ČSSR v r.1989 mohu dokončit svůj (po absolventském) první hraný film »ZIMNÍ KRAJINA S PASTÍ NA PTÁKY« z videozáznamu, který byl vytvořen ještě v ilegálním Studiu Velehrad v letech 1987-1990. V letech 1990-91 realizuji v ČST Brno hraný triptych »VIA LUCIS«, podle vlastního, dříve zakázaného scénáře. V r.1992 nastupuji na Katedru teorie a dějin dramatických umění a literatury FF UP Olomouc (dále KTDDU) jako odborný asistent. Zde v roce 1997 obhajuji disertační práci na téma »Umělecké dílo jako mystagogie« a získávám doktorát filosofie. Kromě své pedagogické činnosti na FF UP, CMTF UP a Vyšší odborné škole filmové Zlín, spolupracuji jako odborný lektor s církevně-vzdělávací institucí Centrum Aletti Velehrad-Roma v Olomouci. Od r.2000 spolupracuji se Studiem Velehrad Olomouc pouze externě.
V roce 2000 na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě obhajuji habilitační kolekci dokumentárních filmů, písemnou habilitační práci »Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu«, přednáším habilitační přednášku »Existující a smyslově vnímatelný svět jako věrohodný filmový obraz«, a jsem jmenován docentem filmového a televizního umění. V letech 2001-2003 vypracovávám grant GA ČR na téma »Český animovaný a trikový film – duchovní souvislosti umělecké tvorby.« Od r.2002 rozšiřuji své filmové křesťanské semináře podle požadavků i do jiným měst (např.: Zlín, Praha, Strakonice, Uherské Hradiště, České Budějovice, Český Krumlov, aj.). Po přestěhování do rekonstruovaného konviktu - Uměleckého centra UP (UCUP), nového sídla KTDDU (srpen 2002), jsem pověřen vedením filmového sálu a spolupracuji na rozsáhlém projektu Virtuálního interaktivního muzea (V.I.M.), které vzniká v součinnosti všech kateder na UCUP a má za úkol vytvářet audiovizuální databáze výstupů pedagogické a vědecké činnosti členů kateder.

Zdroj životopisu: fdb.cz

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973