Vladimír Skalský

česká, 1972

Nahrávám...

Životopis

Počas gymnaziálnych štúdií sa úspešne zúčastňoval súťaží v matematike, fyzike a programovaní, vrátane medzinárodných. Napríklad bol jediným zástupcom Slovenska na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v holandskom Groningene v roku 1990.

Od rovnakého roku žije v Prahe, v rokoch 1990-1995 absolvoval štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej, odbor teoretická fyzika, ďalší rok strávil na postgraduálnom štúdiu.

Počas štúdia sa intenzívne venoval vedeckej činnosti v oblasti dynamiky ión-molekulových reakcií a teórie deterministického chaosu, publikoval viac než desať štúdií v medzinárodných vedeckých časopisoch, jeho príspevky zazneli na celom rade vedeckých konferencií na troch kontinentoch. V roku 1994 bol ocenený najvyšším tvorivým štipendiom na MFF UK.

Od roku 1992 je významným účastníkom pražského slovenského života, od roku 1993 je zamestnaný ako novinár a manažér v oblasti česko-slovenských vzťahov.

V súčasnosti je zástupcom šéfredaktorky časopisu Slovenské dotyky, šéfredaktorom spravodajského serveru Český a slovenský svet, určeného krajanom, a prvým podpredsedom a ekonomickým riaditeľom Slovensko-českého klubu. Je výkonným podpredsedom Slovenského literárneho klubu v ČR. Podieľa sa na produkcii divadelnej Československej scény, kde pôsobí ako tajomník, ďalej cyklu festivalov Dni slovenskej kultúry po Českej republike, najväčšej detskej vedomostnej súťaže vo visegrádskom priestore Eurorebus a ďalších významných kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských projektov. Pôsobí ako stály komentátor Českého rozhlasu, podieľa sa na projektoch v Českej televízii.

Angažoval sa pri formulovaní niekoľkých legislatívnych noriem, napríklad pri umožnení dvojitého občianstva veľkým skupinám Slovákov v Česku a Čechov na Slovensku. Je členom Legislatívnej komisie Svetového združenia Slovákov v zahraničí. V roku 1999 pôsobil vo funkcii koordinátora pre zahraničnú politiku vtedy najvýznamnejšej českej občianskej iniciatívy Impulz ‘99.

Zdroj životopisu: uživatel rimidalv

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015