Koupit knihy

Vladimír Kropáček

česká


Nahrávám...

Životopis

RNDr. Vladimír Kropáček, DrSc. se narodil v Jičíně a část svého mládí strávil v Českém Ráji, tím byl předurčen i jeho zájem o minerály a drahé kameny.
Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze- obor geofyzika a po jejím ukončení se specializoval na fyziku hornin a minerálů
V roce 1968 obhájil kandidátskou práci z oboru magnetických vlastností minerálů, později dosáhl na toto téma i hodnosti doktora fyzikálně-matematických věd.
Je uznávaným světovým odborníkem vydal více než 140 původních vědeckých prací. Účastnil se mnoha mezinárodních vědeckých kongresů a sympozií, přdnášel na řadě zahraničních universit.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.