Vladimír Karpenko

česká, 1942

Nahrávám...

Životopis

Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. (*3. říjen 1942) je autor knih o chemii a alchymii. Vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie a zabývá se biofyzikální chemií a dějinami alchymie a chemie. Je členem britské Society for the History of Alchemy and Chemistry, České chemické společnosti a Společnosti pro dějiny věd a techniky. Je autorem nebo spoluautorem více než sto vědeckých prací a také knih Prvky očima minulosti (1984), Křivolaké cesty vědy (1987), Alchymie - dcera omylu (1988), Tajemství magických čtverců (1997), Biofyzikální chemie (2000), Alchymie - nauka mezi snem a skutečností (2007), Alchymie - svět pohádek a legend (2008).