Vladimír Ferko

slovenská, 1925 - 2002

Nahrávám...

Životopis

Pseudonym
Andrej Kadák; Vladimír Klen

Dátum a miesto narodenia
10. 08. 1925 Veľké Rovné
Dátum a miesto úmrtia
24. 10. 2002 Bratislava

Narodil sa 10. augusta 1925 vo Veľkom Rovnom. Po skončení meštianskej školy prešiel viacerými robotníckymi zamestnaniami. V roku 1949 sa stal redaktorom denníka Smena a zároveň študoval popri zamestnaní. Zmaturoval v roku 1954 na gymnáziu v Bratislave, vysokoškolské štúdium žurnalistiky absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1958). V rokoch 1965 – 1969 bol redaktorom týždenníka Predvoj, neskôr Nového slova. Za reportáže a publicistické články publikované v roku 1968 nemohol v nasledujúcich rokoch normalizácie publikovať pod vlastným menom. Používal viaceré pseudonymy, najčastejšie Andrej Kadák. Vrátil sa pracovať do denníka Smena, kde viedol jej týždennú prílohu Smena na nedeľu. Roku 1985 odišiel do dôchodku. Od roku 1989 sa venoval výlučne literárnej tvorbe. Zomrel 24. októbra 2002 v Bratislave.

Literárna tvorba - próza

Červený delfín (1964), Konopný kríž (1970), Čertovo rebro (1982), Sedmohlások (1985), Tisícnásobný dukát (1989), Martin na čiernom koni (1992), Príbehy dračích cisárov (1984, spoluautorstvo s Džu Wie-chuom a Čou Mei-žu), Ako divé husi (1994, spoluautorstvo so synom Andrejom Ferkom), Pravda Ruda Pravdíka (1995)

Literárna tvorba - esej

Zákon smotany (2000)

Literárna tvorba - literatúra faktu

Tajfún je dobrý vietor (1959), Veno z praveku (1962), Na dne sveta (1964), Modrý kaleidoskop (1964), Zrnko, otvor sa (1964), Trinásť zlatých kameňov (1968), Kozmické karavely (1971), Zlatá nostalgia (1975), Diamanty (1975), Kniha o Slovensku (1978), Svetom, moje, svetom (1978), Žltý diabol, žltý boh (1978), Magické kamene (1985), Slncový kolotoč (1985), Slovník na každý deň (1985), Láska na Slovensku (1988), Tisícnásobný dukát (1989), Slovensko – moja vlasť (1996)

Zdroj životopisu: www.litcentrum.sk

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905