Vladimír Čtverák

česká, 1951

Nahrávám...

Životopis

Byl vedoucím rozsáhlých polykulturních výzkumů na stavbách dálnic D 11 Praha - Libice nad Cidlinou; D 5 - Bavoryně - Mýto; D 8 - Zdiby - Postřižín; D 11 - Libice nad Cidlinou - Chýšť a řady dalších plošných výzkumů na území Středočeského kraje.
Jeho odborným zájmem je protohistorická archeologie - mladší a pozdní doba bronzová a doba železná.
Studium:
-1992: Dokončena vědecká příprava pro získání titulu CSc. Kandidátská práce nedokončena.
-1981: Získání titulu PhDr. na FF UK v Praze.
-1976 - 1980: Studium prehistorie a dějepisu na FF UK v Praze. Diplomová práce: Knovízské osídlení dolního toku Berounky a jižní části Pražské plošiny.
Zaměstnání
-2007: Archeolog Ústavu archeologické památkové péče středních Čech
- 2007: Radou středočeského kraje odvolán z funkce ředitele ÚAPPSČ
od 1993: Jmenován ředitelem Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.
-1993: Spoluzakladatel Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.
-1990 - 1993: Vedoucí základny Závist a oddělení záchranných výzkumů ARÚ AV ČR.
- 1980 - 1993: Odborný pracovník protohistorického a pravěkého oddělení ARÚ AV ČR.
-1972 - 1980: Technický pracovník Archeologického ústavu ČSAV.
Další činnost a odborné funkce
-Člen Národního archeologického komité Akademie věd České republiky.
-2004: Autor Informačního centra keltské kultury v Nižboru.
-2003: Organizace konference Otázky neolitu a eneolitu našich zemí v Kounicích.
-2002: Pořádání výstavy „Letecká archeologie v povodí dolní Berounky“ v Muzeu Českého krasu v Berouně.
-1999: Pořádání výstavy „Kolínsko - území s archeologickými nálezy“ v Regionálním muzeu v Kolíně.
-1997: Vytvoření archeologické části stálé expozice v Muzeu Českého krasu v Berouně.
-1996: Pořádání výstavy „Naše nejstarší města“ v Muzeu Českého krasu v Berouně.
-Účast na výzkumných projektech a grantech:
- 1999 - 2001: Řešitelem projektu Ministerstva kultury České republiky s názvem „Prostorová identifikace hradišť na Berounsku a jejich zapojení do regionální turistiky“ (s kolegyní Irenou Benkovou). Obhájené výsledky byly komisí doporučeny k využití Ministerstvem pro místní rozvoj.
-Spoluřešitel projektu Letecká archeologická prospekce.
-Spoluautor rozsáhlého dlouhodobého projektu „Keltská Evropa“, financovaného Středočeským krajem.
-Spoluřešitel projektu „Keltská města na sever od Alp“. Financování bylo schváleno Evropskou unií.

Zdroj životopisu: www.csarcheologicka.eu

Populární autoři: