Vladimír Čapek

česká, 1902 - 1981

Nahrávám...

Životopis

Syn z evangelické fary v Třebechovicích pod Orebem.
Nejprve studoval práva, ale pod vlivem J. L. Hromádky se rozhodl pro studium bohosloví na Husově bohoslovecké fakultě v Praze. V letech 1925 - 1927 studoval v Curychu, Paříži a Montpelier. Tyto pobytyty a pozdější cesty daly základ jeho ekumenickému smýšlení.
Po studiích byl 2 roky vikářem v Jihlavě a pak se na vyzvání vedení Českobratrské církve evangelické ujal vedení práce mezi evangelickou mládeží jako sekretář Svazu českobratrské mládeže evangelické. V této práci setrval v letech 1929 - 1939, kdy byl současně redaktorem časopisu Bratrstvo, věnovaného mládeži.
V letech 1939 - 1971 byl farářem 2. žižkovského sboru Českobratrské církve evangelické. Byl zvolen seniorem pražského seniorátu potom náměstkem synodního seniora a r. 1969 byl poctěn čestným doktorátem teologie Komenského evangelickou bohosloveckou fakultou.

Zdroj životopisu: Vladimír Čapek - Historie bible