Koupit knihy

Vladimír Bartoš

česká, 1929 - 2013


Nahrávám...

Životopis

Narozen 20. 5. 1929 v Pardubicích, zemřel 10. 2. 2013. Prof. MUDr., DrSc., internista, gastroenterolog, pankreatolog, diabetolog. Po absolvování LF UK pracoval na I. interní klinice LF UK v Hradci Králové, kde se habilitoval, od 1971 přešel do IKEM v Praze. Zde experimentálně připravoval transplantaci pankreatu. Její klinická realizace byla podnětem k zřízení Kliniky diabetologie IKEM, kde byl přednostou v letech 1990-1994. Dále působil jako vědecký pracovník v Centrum diabetologie IKEM a vedoucí Subkatedry diabetologie IPVZ. Publikace z oboru.(zdroj životopisu: medvik.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: