Vladimír Babnič

slovenská, 1926 - 2011

Nahrávám...

Životopis

Dátum a miesto narodenia
14. 12. 1926 Kokava nad Rimavicou

Oblasti záujmu:
próza, rozhlasová tvorba, publicistika

Viac o osobnosti:
R. 1940 – 46 absolvoval gymnázium v Banskej Bystrici, potom začal študovať právo na Právnickej fakulte v Bratislave (nedokončil). Venoval sa novinárskej a redakčnej činnosti: r. 1951 – 60 redaktor a potom šéfredaktor časopisu Život, 1961 – 67 redaktor Nového slova, Světa v obrazech a Čs. tlačovej kancelárie, 1968 – 69 šéfredaktor Tatrapressu, 1972 – 90 redaktor vydavateľstva Šport. Od začiatku 50. rokov uverejňoval poviedky v časopisoch. S povstaleckou tematikou vydal román Život, láska moja (1964) a prózu Štepy pre vnukov (1984). Medzitým vydal knihu o živote zvierat Poľovníckym chodníčkom (1968), knižku pre deti Dravec z Katrinho brala (1984). Naposledy vydal spomienky na udalosti v ČSR v auguste 1968 pod názvom Na večné časy (1998), ako aj knihy Med a blen (2002), Vo veľkej vojne malá vojna (2004). Spolupracoval s rozhlasom i televíziou. Autor rozhlasových hier Cyrilko (1958) a Jazmín vonia v jeseni (1964) a televíznych súuťažných relácií Mladému sa svet usmieva (knižne 1962). Okrem toho bol zostavovateľom a spoluautorom turistických sprievodcov a obrazových publikácií.

Zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019