Koupit knihy

Vladimír Baar

česká, 1953


Nahrávám...

Životopis

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (květen 1953) vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje OSU v Ostravě, v letech 2004-2007 byl rektorem OSU, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, dále studoval na Karlově Univerzitě v Praze a Fakultu politických věd a Mezinárodních vztahů Univerzity Matěje Bela v Bánské Bystrici. Působil ve Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst v Ostravě, na Pedagogické fakultě v Ostravě a na Přírodovědecké fakultě OU jako tajemník Katedry, dále působil jako místopředseda Akademického senátu OU, i senátu Přírodovědecké fakulty, jako rektor Univerzity, v současnosti jako vedoucí katedry. Ale je také cestovatel, otec 2 synů (25 a 32 let). Mezi jeho záliby kromě cestování patří zahrada, geografie, heraldika a vexiologie (věda zabývající se vlajkami).(zdroj životopisu: http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=32&id=7005)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905