Vít Slíva

česká, 1951

Nahrávám...

Životopis

Vít Slíva se narodil 11. ledna 1951 v Hradci u Opavy (dnes H. nad Moravicí). V letech 1969-1974 vystudoval na Filozofické fakultě UJEP v Brně (dnes MU) obor čeština-latina; od září 1975 do června 1998 působil na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně-Králově Poli. Po šestiletém intermezzu, kdy žil v Opavě a učil na základní škole v nedalekém Mladecku, se do Brna vrátil a od září 2004 pracuje na zdejším Biskupském gymnáziu.

Vydal sbírky veršů Nepokoj hodin (1984), Černé písmo (1990), Volské oko (1997), Tanec v pochované base (1998), Na zdech stíny osik (1999), Grave (2001), Bubnování na sudy (2002) a Rodný hrob (2004). V roce 1987 vyšel v soukromé edici Miloslava Sonnyho Halase Horehron útlý výbor z jeho básní se zimní tematikou ilustrovaný foto­grafiemi bratra Jiljího a nazvaný Sora no kokoro; soubor jeho veršů inspirovaných rodným městečkem vyšel spolu s fotografiemi bratra Jiljího a sentencemi bratra Libora pod názvem Jízdenka z Hradce na Hradec roku 2003 ve vydavatelství Weles.
Editorsky se podílel na příležitostných tiscích Holan devadesát (soukromým nákladem v Brně 1995), Nářky Georga Heyma. Překlady a parafráze (Hold Ludvíku Kunderovi k sedmasedmdesátinám, Weles 1997) a Du podle blesku (Sborník k 70. výročí úmrtí Leoše Janáčka, Weles 1998).
Je členem občanského sdružení Weles a spolupracuje na vydávání stejnojmenného časopisu.

Bibliografie:
Nepokoj hodin (Blok, 1984)
Sora no kokoro (Soukromá edice M. S. Halase Horehron, 1987)
Černé písmo (Blok, 1990)
Volské oko (Host, 1997)
Tanec v pochované base (Host, 1998)
Na zdech stíny osik (Petrov, 1999)
Grave (Host, 2001)
Bubnování na sudy (Weles, 2002)
Rodný hrob (Host, 2004)
Boudní muzika

Zdroj životopisu: www.nakladatelstvi.hostbrno.cz