Koupit knihy

Vilém Podešva

česká, 1977


Nahrávám...

Životopis

JUDr. Vilém Podešva, LL.M. Advokát, partner odpovědný za vnitřní řízení advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Patří k předním expertům v oblasti práva veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP), specializuje se též na právo hospodářské soutěže.
Vedl právní týmy při realizaci řady projektů v oblasti veřejného sektoru či regulovaných odvětví, zejména pak v oblasti vodárenství, energetiky či teplárenství. Podílel se mj. na projektech výstavby a zajišťování provozu veřejných objektů (projekty v oblasti administrativních budov, parkovacích prostor, zdravotnictví, sociálních služeb či dopravní infrastruktury), informatizace veřejné správy (desítky projektů implementačního charakteru, provozu infrastrukturních či aplikačních vrstev IT, pořizování HW technologií či komplexní outsourcingové projekty), obranného průmyslu (pořizování bezpečnostních systémů, jakož i obranných a zbraňových systémů) či různých služeb (odpadové hospodářství, facility management, poradenské služby, atd.).
V rámci své praxe zastupoval též množství subjektů v hospodářsko-soutěžních (antitrust i spojování soutěžitelů) kauzách a při posuzování veřejných podpor v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, správními soudy ČR či Evropskou komisí.
Od roku 2006 je členem rozkladové komise ministryně pro místní rozvoj v řízeních týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Od roku 2012 do roku 2017 byl též členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro řízení ve věcech veřejných zakázek.(zdroj životopisu: https://rowan.legal/tym/partne...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976