Viktorin Kornel ze Všehrd

česká, 1460 - 1520

Nahrávám...

Životopis

Viktorín Kornel ze Všehrd, Victorinus Cornelius, byl humanistický spisovatel, právník, univerzitní mistr a děkan pražské univerzity.

Viktorín Kornel ze Všehrd pocházel z Chrudimi. Původem byl měšťan, ale byl v roce 1492 povýšen do šlechtického stavu, kdy získal erb a přívlastek ze Všehrd.

Viktorín Kornel vystudoval pražskou artistickou fakultu, kterou ukončil v roce 1483. Od roku 1483 působil jako univerzitní mistr a od roku 1484 jako děkan na pražské univerzitě. V roce 1487 univerzitu opustil a stal se úředníkem u Zemských desek, kde studoval české právo.

Viktorín Kornel se stal váženou osobností a jako právník byl velmi známý. V roce 1493 se stal místopísařem Zemských desek a tím se dostal do vedení tohoto úřadu.

Viktorín Kornel se přátelil s Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic. Později se s ním rozešel pro různé názory na náboženství. Kornel byl stoupencem Jednoty bratrské.

Když šlechta zjistila, že Kornel chce zapsat a zveřejnit nekteré nálezy ze Zemských desek, o jejichž zrušení šlechta usilovala, tak přiměla krále Vladislava Jagelonského k odvolání Kornela z vedení Zemských desek a ten byl v roce 1497 tohoto úřadu zbaven. Viktorín Kornel stál ve sporech šlechty a měšťanstva na straně měšťanů. V roce 1500 vyšlo Vladislavské nařízení, které podpořilo šlechtu. Po vydání tohoto nařízení odešel Kornel ze Všehrd z politiky.

Viktorín Kornel ze Všehrd zemřel na mor.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015