Koupit knihy

Viktor Pinkava

česká, 1868 - 1951


Nahrávám...

Životopis

Viktor Pinkava byl český katolický kněz a moravský historik.
Narodil se 21. 7. 1868 v Litovli. Po gymnazijních studiích v Olomouci a v Moravské Třebové studoval filozofii a teologii na univerzitě ve Vídni a v Litoměřicích, kde byl po ukončení studií v roce 1892 vysvěcen na kněze. Pak působil jako kooperátor v Jablonném pod Ještědem, v Hodkovicích u Liberce, v okolí Bíliny, ve Velkém Jeseníku u Nymburka, ve Velelibech u Nymburka a v Čermné u Děčína. Od rou 1908 byl farářem v Čermné u Podmokel (Leukersdorf), odkud v roce 1923 odešel do důchodu a vrátil se do rodné Litovle,
kde se věnoval výhradně vlastivědné práci a vydavatelské činnosti. Ve Vlastivědě moravské vydal v roce 1903 první soubornou českou monografii o Litovli a okolí s názvem Litovelský okres, v roce 1922 pak Uničovský a rýmařovský okres, v roce 1927 vyšla jeho publikace Hrady, zámky a tvrze moravské, sv. 1 - Olomoucko, v Litovli vydal v roce 1933 vlastním nákladem svou práci Studie a materiálie k dějinám Velkomoravské říše. Jako stálý spolupracovník přispíval do Litovelských novin, Selské stráže, Časopisu Matice Moravské a dalších odborných vlastivědných periodik a katolických časopisů. V jeho literární pozůstalosti je dochována řada rukopisných prací věnovaných vodnímu právu města Litovle, historii mlýnů a papíren v Litovli, Erbovník litovelský – tabulky znaků moravské šlechty, materiály k dějinám města Litovle a okolí i místopisu Moravy aj. Zemřel v Litovli 1. 10.1951(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Pinkava)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
Wilbur Smith

1933 - 2021
Karel Čapek

1890 - 1938