Viktor A. Debnár

česká, 1979

Nahrávám...

Životopis

Publicista a editor Viktor A. Debnár se narodil v r. 1979 v Praze. Absolvent Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2003 a 2005, mezinárodní teritoriální studia a americká studia). V l. 1999–2001 redaktor politického a kulturního měsíčníku Přítomnost, v l. 2003–2004 knihovník a od r. 2005 spolupracovník knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti v Praze. Od r. 2005 působí v Institutu umění (Česká kancelář programu Evropské unie Kultura, Literární sekce, Aktuality Institutu umění a správa webu culturenet.cz); člen pracovního týmu Koncepce účinnější podpory umění 2007–2013, člen řešitelského týmu vědecko-výzkumných projektů Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006–2011) a Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice (2011−2015), člen přípravného týmu Praha – UNESCO kreativní město literatury.

Autor historické práce Konopí a marihuana: Spojené státy americké a cannabis v první třetině 20. století (2005) a spoluautor publikací Podpora umění a kultury z Evropské unie (2006), Program Evropské unie Culture 2000: Projekty s českou účastí (2001–2006) (2008), Společně napříč kulturami: Evropský rok mezikulturního dialogu (2008) a Umělci bez hranic: Mezinárodní spolupráce a mobilita v oblasti kultury (2009). Editor prací Bohuslava Brouka Zde trapno existovat (2008), O pošetilosti života i smrti (2009), O funkcích práce a osobitosti (2009), Životní sloh (2010), O šalbě svobody a filosofie (2011), Soukromé tisky (2013) a Na obranu individualismu (2014) a Jiřího Kárneta Posmrtný deník: Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi (2009), Smutný vítěz (2012) a Problémy a východiska dramaturgie Václava Havla (2014).

Jeho příspěvky se objevily v denících (Lidové noviny, Právo), týdenících (Literární noviny, A2, Respekt) a dalších periodikách (Babylon, Host, Přítomnost, Mezinárodní politika, Dějiny a současnost, Kulturní magazín UNI); v r. 2009 zprovoznil internetové stránky http://bohuslavbrouk.wordpress.com/.

Zdroj životopisu: autor

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905