Koupit knihy

Viera Slivková

slovenská, 1926 - 2005


Nahrávám...

Životopis

Viera Slivková, rod. Dujčíková (3. 10. 1926, Kotešová, okr. Bytča – 25. 11. 2005, Bratislava) študovala v r. 1947 – 1952 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk – dejepis). V r. 1952 – 1953 pracovníčka Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave, v r. 1953 – 1966 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v r. 1967 – 1987 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (odborná pracovníčka, samostatná odborná pracovníčka, samostatná odborná pracovníčka špecialistka), od r. 1987 na dôchodku.1986 zaslúžilá pracovníčka SAV.
Pracovala v oblasti slovnej zásoby spisovnej slovenčiny (lexikológia, lexikografia, najmä terminológia).(zdroj životopisu: www.juls.savba.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.