Vavřinec z Březové

česká, 1370 - 1437

Nahrávám...

Životopis

Vavřinec z Březové (* asi 1370, Březová u Kutné Hory; + asi 1437, Praha) byl český spisovatel doby husitské. Psal česky a latinsky. Byl historik husitského hnutí. Jeho spisy se dají považovat za víceméně věrohodné. Bývá mu neprávem připisováno autorství Budyšínského rukopisu.

Z jeho spisů vyplývá, že pracoval pro krále Václava IV. (pravděpodobně až do jeho smrti v roce 1419). Patřil k velkým odpůrcům Zikmunda Korybutoviče, a proto byl roku 1427 nucen opustit Prahu. Kolem tohoto roku přeložil novoměstská privilegia, jež byla roku 1434 zničena. Při žádosti o obnovu u císaře (1436) byla obnovena i díky svědectví Vavřince.

Zdroj životopisu: www.osobnosti.cz

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015