Koupit knihy

Valentín Šefčík

slovenská, 1967


Nahrávám...

Životopis

Valentín ŠEFČÍK vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Od r. 1996 riaditeľ základnej školy v Bertotovciach. Autor literatúry pre deti a mládež: Kniha na vydaj (2000), Kamienky pri ceste (2007) a Basta fidli (2010), ktorý nerezignoval na obligátnu jazykovú hravosť súčasnej detskej poézie, ale používa ju uvážene a veľmi funkčne. Korešponduje to so zmysluplnosťou jeho básnickej výpovede a s prirodzenou ľahkosťou, s akou plynú jeho verše. Šefčíkove básne sú reflexívne i náladové momentky dotýkajúce sa vecí, ľudí, okamihov života, hodnôt, prírody. Jeho poézia má v sebe zakódovaný latentný rozmer zodpovednosti voči životu, je imaginatívna, jemná a zároveň hravá, má však aj svoje vážne a melancholické polohy. Napája sa zo zdrojov vlastnej pamäti detstva a zároveň nazerá na svet zo zorného uhla, aký je blízky deťom tesne predpubertálneho a ranopubertálneho veku. Je to teda poézia určená tej kategórii mladých čitateľov, pre ktorú sa dnes pôvodná poézia takmer nepíše.(zdroj životopisu: https://www.litcentrum.sk/autor/valentin-sefcik/zivotopis-autora)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.