Václav Vratislav z Mitrovic

česká, 1576 - 1635

Nahrávám...

Životopis

Václav Vratislav z Mitrovic, řečený Tureček, je autorem cestopisné prózy.

Václav Vratislav z Mitrovic se narodil jako jeden ze čtyř synů šlechtice Štěpána Vratislava z Mitrovic. Otec byl regentem pána Adama z Hradce. Václav Vratislav byl vychováván na jezuitských školách v Jidřichově Hradci.

Václav Vratislav měl rád cestopisy popisující turecké země. Na přímluvu pána z Hradce, který byl komorníkem a nejvyšším kancléřem království, se patnáctiletý Václav Vratislav stal panošem v poselstvu Fridricha Krekvice a vydal se do
Istanbulu. Průvod římského císaře Rudolfa II. Habsburského, který tvořilo padesát osob, měl vystřídat předchozí Peczovo poselstvo, které působilo v hlavním městě Osmanské říše, Istanbulu od roku 1587. V té době vládlo mezi habsburskou monarchií a Tureckem příměří vyjednané a podepsané císařem Maxmiliánem II. Tento mír však byl pro monarchii značně drahý, neboť se platilo nejen za mír, ale upláceli se i turečtí úředníci.

I když panoval mezi Habsburky a Osmanskou říší mír, přesto se sváděly pohraniční boje. Při jednom z bojů zahynul místní vojenský vůdce v Uhrách Hasan paša a sultánův syn. To vyvolalo v Istanbulu velké rozhořčení, lidé volali po pomstě a velkovezír Sinan paša této situace bez skrupulí obratně využil. Nechal uvěznit Krekvice i jeho poselstvo. Císařský vyslanec chtěl ještě poslat do Vídně listiny varující před nadcházející válkou. Tyto listiny však sultánovi vojáci zadrželi. Krekvic byl během patnáctileté války (v letech 1593 - 1606) vlečen velkovezírem Sinanem pašou s vojskem a nakonec na následky nelidského zacházení zemřel.

Václav Vratislav strávil v tureckém vězení a na galejích několik let. Své zážitky pak popsal v roce 1599 ve své knížce. V roce 1596 se vrátil ze zajetí a chvíli se zotavoval z prožitých útrap. Oženil se s Ludmilou Ježovskou z Lub, které otec daroval jako věno Starý Knín. Václav Vratislav odejel zpět na uherskou frontu a zúčastnil se bojů proti pohanům.

Václav Vratislav z Mitrovic prožil v tureckém zajetí nepříjemné roky. Když byl propouštěn, musel přísahat, že již nebude bojovat proti Turkům. Jeho další účast v bojích na uherské frontě by mohla v případě jeho nového
zajetí a prozrazení pro něho znamenat smrt.

Během stavovských bouří zůstal Václav Vratislav věrný císaři a musel odejít ze země. Po Bílé hoře se vrátil a postupně dosáhl vysokých úřadů a poct. Stal se nejvyšším sudím zemským a tajným císařským radou. Koupí a rozumným hospodařením rozmnožil svůj majetek. V roce 1629 ho Ferdinand II. povýšil do panského stavu, čímž ocenil Vratislavovy služby při obraně křesťanství a mocnářství.

Václav Vratislav z Mitrovic měl šest synů. Ve své závěti jim odkázal Starý Knín se vsí Zduchlovice, tvrz Chrastinu a Korkyni, a několik vsí, např. Smilovice, Hlážovice, Libšice a Mokřsko.

Václav Vratislav z Mitrovic je pohřben v kostele svatého Jakuba Většího (též Staršího) v Praze - Starém Městě. Barokní náhrobek z let 1714 - 1716 nejvyššího českého
kancléře byl vytvořen podle návrhu vídeňského architekta J. B. Fischera z Ehrlachu. Náhrobek je u levé boční lodi a je zdobený sochami Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: