Václav Vojtíšek

česká, 1883 - 1974 statistiky

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Václav Vojtíšek.
Český historik, archivář, profesor na Univerzitě Karlově a akademik Československé akademie věd. Od roku 1903 studoval historii a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě UK, od roku 1911 pracoval v Archivu hlavního města Prahy. Po roce 1918 byl činný v archivu a knihovně pražské univerzity. Od roku 1921 byl ředitelem městského archivu. Během okupace byl z archivu propuštěn, ale po válce znovu přijat (v roce 1949 odešel do penze). Po roce 1948 se stal sympatizantem nového režimu. Svoji činnost zaměřil na vyučování a po založení ČSAV se stal jedním z prvních akademiků, byl pověřen také vybudováním archivu.

Ve svém díle se zaměřoval především na pomocné vědy historické, zejména kodikologii, heraldiku, byl také v komisi pro vytvoření československého státního znaku, i dalších. Dále se věnoval dějinám měst.

Zdroj životopisu: cs.wikipedia.org

Populární autoři:

Ota Pavel

1930 - 1973
Jaroslav Seifert

1901 - 1986