Václav Smrčka

česká, 1951

Nahrávám...

Životopis

Doc. MUDr. Václav Smrčka CSc., lékař, plastický chirurg a chirurg ruky. Po téměř 20 let spolupracuje s archeology a antropology při výzkumu chorob na kosterních pozůstatcích pravěkých populací a rekonstrukci stravy. Zájem o historii stravy a vývoj chorob jej přivedl na Ústav dějin medicíny 1. LF, kde přednáší paleopatologii.
Pro rekonstrukci stravy je nezastupitelné národopisné srovnávání, a tak vznikla dlouholetá spolupráce s bratrem na národopisu rodného Povltaví.

Zdroj životopisu: kniha: Na staré řece

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996