Koupit knihy

Václav Mandys

česká, 1951


Nahrávám...

Životopis

Prof. MUDr. Václav Mandys, DrSc. (*18.4.1951 v Hradci Králové). V letech 1969-1975 studoval směr terapeutický na Fakultě všeobecného lékařství v Praze. Promoval v roce 1975. V letech 1976-1982 byl externím vědeckým aspirantem v Hlavově I. patologickoanatomickém ústavu FVL UK Praha. I. atestaci v oboru patologie vykonal v roce 1979. Kandidátskou disertační práci (CSc.) obhájil v roce 1982, v témže roce složil II. atestaci v oboru patologie. V období 1983-1988 byl zástupcem přednosty v Hlavově I. patologicko- anatomickém ústavu FVL UK Praha. Byl zde i jako docent v létech 1992- 1999. V Ústavu experimentální medicíny AVČR Praha působil jako vědecký pracovník v letech 1988-2001. Pověřen vedením Hlavova ústavu byl do roku 2000. V roce 2001 se stal přednostou Ústavu patologie 3. LF UK a FNKV Praha, který vede dosud. Habilitace na 1. LF UK Praha proběhla v roce 1992. Profesorem pro obor patologie na Univerzitě Karlově na 3. lékařské fakultě byl v roce 2002. Profesor Václav Mandys je zapojen v mnoha odborných organizacích, které zde uvádím: Společnost českých patologů (místopředseda výboru), Czech Branch of the International Academy of Pathology (člen výboru), Česká onkologická společnost, Česká gastroenterologická společnost (předseda revizní komise při výboru ČGS), Evropská společnost tkáňových kultur (ETCS) (reprezentant České republiky v ETCS), European Society of Pathology, The New York Academy of Sciences, European Association of Pathology Chairs and Residency Program Directors. Profesor Mandys je členem redakční rady časopisu Česká a slovenská patologie.(zdroj životopisu: https://www.magicware.cz/Public/csim/Vaclav_Mandys_Rozhovor_Gastroenterol_2011-1.pdf)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.