Koupit knihy

Václav Jurečka

česká, 1943


Nahrávám...

Životopis

prof. Ing. Václav Jurečka, CSc. (*10.11.1943 v Kunčicích nad Ostravicí), český ekonom a vysokoškolský pedagog.
V roce 1967 absolvoval inženýrské studium na Fakultě politické ekonomie (nyní Fakulta národohospodářská) Vysoké školy ekonomické v Praze. Po čtrnáctiletém působení ve sféře vzdělávání dospělých (politická ekonomie, personalistika, andragogika) byl v roce 1991 jmenován docentem a v roce 1993 profesorem v oboru Obecná ekonomie na Ekonomické fakultě, VŠB-Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TU Ostrava), kde působí do současné doby. a kde 18 let vedl katedru ekonomie na Ekonomické fakultě. Dlouhodobě studoval ekonomické chování malých evropských zemí; v této oblasti obhájil kandidátskou a habilitační práci. V posledních letech se zaměřuje na vliv institucionálních faktorů na ekonomický rozvoj. V roce 1993 byl jmenován profesorem ekonomie. Vyučuje základní kurz mikroekonomie a makroekonomie, institucionální ekonomii a dějiny české ekonomie. Dlouhodobě je školitelem doktorandů a členem několika vědeckých rad a oborových rad pro doktorská studia.(zdroj životopisu: www.grada.cz; https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Jure)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Carl Sagan

1934 - 1996