Václav Jirovský

česká, 1947

Nahrávám...

Životopis

Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. Vystudoval elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. V letech 1975 a 1986 pracoval v Oblastním výpočetním centru vysokých škol. V roce 1987 byl pod jeho vedením dokončen pilotní projekt řízení MHD pro hlavní město Prahu a tentýž rok přešel na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde působil do roku 2007. Tuto svoji činnost přerušil v letech 1991 až 1998, kdy pracoval jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje firmy Advanced Computer Applications v USA a po návratu v letech 2001 až 2002 jako výkonný ředitel pro technologie v Českém Telecomu. Nyní je vedoucím Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství na Fakultě dopravní ČVUT, kde se věnuje otázkám počítačové kriminality a protiprávního jednání na sítích. V těchto oblastech rovněž působí jako soudní znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti.

Zdroj životopisu: http://www.ceskatelevize.cz