Koupit knihy

Ulrich von Eschenbach

německá


Nahrávám...

Životopis

Oldřich z Etzenbachu (také Ulrich von Etzenbach) byl středověký básník, který se pohyboval především na pražském královském dvoře v období vlády posledních Přemyslovců, zmínil se o Litoměřicích, kde měl přítele. Jeho původ je nejasný, podle jména německý. Ve svém díle tvrdí, že pochází ze země lva, což by mohla být některá ze zemí pod vládou českého krále Přemysla Otakara II., za jehož vlády a vlády jeho syna Václava II. Oldřich stvořil dva rozsáhlé eposy – Alexandreidu a Wilhelma von Wenden. Alexandreida byla napsána na základě Gualterova rozsáhlého latinského eposu. Jejím hlavním záměrem byla oslava českého krále a zdůraznění jeho moci a slávy.(zdroj životopisu: https://bit.ly/3gJq14R)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.