Koupit knihy

Ubald Rugirangoga

rwandská, 1955 - 2021


Nahrávám...

Životopis

Otec Ubald Rugirangoga pôsobil od roku 1984 ako katolícky kňaz v diecéze Cyangugu v juhovýchodnej Rwande. Počas genocídy v roku 1994 prišiel o viac ako osemdesiat príbuzných – vrátane matky – a viac ako štyridsaťpäťtisíc farníkov. Počas púte do Lúrd vo Francúzsku počul, ako mu Ježiš hovorí, že má niesť svoj kríž – genocídu. Vtedy otec Ubald pocítil úľavu od bremena zármutku a pochopil, že je povolaný hlásať uzdravenie, odpustenie a zmierenie.

Služba otca Ubalda sa zameriavala na uzdravovanie a evanjelizáciu. Cestoval po celom svete, slúžil sväté omše s modlitbami za uzdravenie, z ktorých existuje viacero zdokumentovaných prípadov fyzického, duchovného a emocionálneho uzdravenia.

Ubaldo Rugirangoga zomrel v USA 7. januára 2021 na komplikácie COVID-19.(zdroj životopisu: https://www.kumran.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.