Tünde Lengyelová

slovenská, 1960

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zaoberá sa obdobím raného novoveku, predovšetkým problematikou spoločenského vývoja v 16. – 17. storočí, dejinami každodennosti, životného štýlu a rodinného života. Množstvo štúdií
venovala otázkam o postavení žien, okrem iných prác je editorkou publikácie Žena a právo (2004). Je spoluautorkou Historického kalendára (2006) a diela Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch (2013). Roku 2010 vydala knihu Báthory, Život a smrť o osude Alžbety Báthoryovej, ktorá vzbudila mimoriadny ohlas. Editorsky a autorsky sa podieľala na publikácii Thurzovci a ich historický význam (2012). Venuje sa aj prekladaniu odbornej historickej literatúry a popularizácii histórie.

Zdroj životopisu: Bosorky, strigy, čarodejnice

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015