Tomáš Vlček

česká, 1941

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc., (* 9. ledna 1941 České Budějovice) je český historik, teoretik umění a fotograf, v současnosti působí jako ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Zajímá se o tvorbu Vojtěcha Preissiga od 60. let minulého století.

V období od listopadu 2004 do konce ledna 2005 byl kurátorem Preissigovy souborné výstavy v Jízdárně Pražského hradu. Zachránil i některá Preissigova díla, která skončila ve Sběrných surovinách, protože NG je odmítla převzít jako bezcenné. Tomáš Vlček získal přes tisíc položek pro Památník národního písemnictví, kde v té době pracoval.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Vl%C4%8Dek

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882