Tomáš Vilímek

česká, 1976

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D. (*1976) vystudoval obory historie a politologie na FF UK v Praze. V letech 2000–2006 byl stipendistou několika německých nadací – Nadace německého národa, Nadace Konrada Adenauera a Zeit-Stiftung. Od roku 2006 je pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Věnuje se dějinám opozice v ČSSR a NDR, problematice spolupráce československé a východoněmecké politické policie, příčinám zhroucení režimu v roce 1989 a v neposlední řadě i metodologickým otázkám sociálních, komparativních a orálních dějin. Přednáší v Ústavu politologie FF UK. Je autorem řady studií a článků, které vyšly doma i v zahraničí, a je spolueditorem knih Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945 (2008) a Opozice a společnost (2009).

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Terry Pratchett

1948 - 2015
Bertrice Small

1937 - 2015