Tomáš Robert Lörincz

česká, 1989

Nahrávám...

Životopis

Narodil jsem se v pátek 7. 7. 1989 ve 20:10 v Chebu, kde jsem krátký čas pobýval (asi jeden měsíc v Nebanicích). Poté jsem se přestěhoval do Stráže nad Ohří, kde jsem navštěvoval školku a základní školu. Jelikož nás ve čtvrté třídě bylo celkem dva žáci, neotevřeli pro nás pátý ročník. Proto jsem začal dojíždět do školy do vedlejšího kraje (z Karlovarského do Ústeckého) do malebné vesničky Perštejn.

V Perštejně jsem základní školu dostudoval s vyznamenáním a úspěšně jsem přešel na střední školu – Gymnázium v Klášterci nad Ohří, které jsem úspěšně ukončil maturitní zkouškou 22.5.2008 a poté jsem nastoupil na Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, která mě titulem Mgr. obdařila 5.5.2014.

Zdroj životopisu: http://tomlery.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968