Tomáš Kulka

česká, 1948

Nahrávám...

Životopis

Tomáš Kulka začal studovat filozofii a politickou ekonomii na FF UK v roce 1967. Po sovětské invazi odešel do Anglie, kde vystudoval filozofii (u sira Karla R. Poppera) a ekonomii na London School of Economics (B.A. Hons. Phil – Econ. 1971). V roce 1972 se přestěhoval do Izraele, kde pokračoval ve studiích filozofie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (M.A. 1976, PhD. 1986) a pracoval jako zpravodaj Svobodné Evropy pro Blízký východ (1972 – 1991). Na Hebrejské univerzitě pak přednášel formální logiku, dějiny moderní filozofie, filozofii vědy a estetiku. Přednášel také filozofii umění na jeruzalémské Becalelově Akademii výtvarných umění. V roce 1986 přešel na univerzitu v Tel Avivu, kde na katedře filozofie založil obor filozofie umění. Jako hostující profesor přednášel také (v letech 1992 – 1996) filozofii a estetiku na Středoevropské universitě v Praze. Od roku 1996 působí na katedře estetiky FF UK.

Tomáš Kulka se zaměřuje především na problémy současné estetiky (sémiotické teorie umění, hodnocení uměleckého díla, teorii metafory, definice umění, problémy kýče a falza) tak, jak jsou formulovány anglo-americkou myšlenkovou tradicí (Popper, Goodman, Beardsley, Walton, Sibley aj.). V roce 1994 vydal knihu Umění a kýč. (Praha: Torst, rozšíření vydání 2002), která vyšla rovněž anglicky (Penn. State U. P. 1996), finsky (Taifuni, 1997) a hebrejsky (Hebrew University, 2001). Jeho poslední knižně vydanou prací je monografie Umění a falzum: Monismus a dualismus v estetice. (Praha: Academia, 2004). Odborné práce z oblasti filozofie vědy, filozofie jazyka a estetiky publikoval v časopisech British Journal for the Philosophy of Science, Philosophy and Social Sciences, British Journal of Aesthetics, Philosophia, Leonardo, Poetics Today, Iyyun: Jerusalem Philosophical Quarterly, Filosofický časopis a Estetika.

Zdroj životopisu: estetika.ff.cuni.cz

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015